ANBI gegevens

Naam  Wereldwinkel Epe
RSIN 8317.17.516
Vestigings
adres 
Pastoor Somstraat 6 
8162 AK EPE 
Tel. nummer 0578 628986
E-mail adres  Info@wereldwinkelepe.nl

Doelstelling

In Wereldwinkels gaan commercie en idealen hand in hand. De Stichting Wereldwinkel Epe verkoopt authentieke fairtrade producten met een hedendaags tintje, gemaakt door handwerkslieden uit ontwikkelingslanden. De makers zijn bijvoorbeeld Mexicaanse koffieboeren, Balinese houtsnijders en Thaise keramisten. Sommigen hebben een eigen bedrijfje, anderen werken in kleine fabrieken. Zij ontvangen een faire prijs voor hun producten om hen te ondersteunen in de kosten voor een woning, voedsel, scholing en medische zorg; de basisbehoeften van alle mensen. In de gewone handel blijven zij vaak onzichtbaar en ongehoord. En verdienen ze met hun werk een ongeregeld inkomen waar ze met moeite van kunnen bestaan. In de Wereldwinkels kunnen de makers hun verhaal kwijt. Ze laten zien hoe zij met weinig middelen prachtige producten maken, en wat ze nodig hebben om hun bedrijf te kunnen verbeteren. Zo kunnen ze een beter bestaan opbouwen

wat willen Wereldwinkels

Eerlijke handel staat voor een gelijkwaardige manier van handelen. Gebaseerd op dialoog, transparantie en respect. De Wereldwinkel geeft de koffieboeren, houtsnijders en keramisten een stem. Met het inkomen dat zij verdienen door de verkoop van hun producten, kunnen zij een beter leven opbouwen. Een leven zonder armoede en met voldoende kansen op ontwikkeling. De Wereldwinkels vinden dat de wereldhandel moet veranderen zodat producenten die kans ook echt kunnen krijgen. Met de verkoop van producten laten Wereldwinkels zien dat handel ook anders kan. En bieden zij de Nederlandse consument een keuze. Koop je een cadeau in de Wereldwinkel, dan draag je bij aan de ontwikkeling van de makers.

verkoopfilosofie

De Wereldwinkel verkoopt originele cadeaus en (h)eerlijke levensmiddelen uit andere culturen. Onze producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. Omdat de producenten - zoals zilversmeden, pottenbakkers en koffieboeren - er een rechtvaardige prijs voor krijgen, kunnen ze een menswaardig bestaan opbouwen. De verkopen van Wereldwinkels helpen daarbij.

Organisatie

Een deel van de Wereldwinkels is aangesloten bij Wereldwinkels Nederland, een deel is zelfstandig of werkt samen in andere verbanden. Doelstellingen en verkoopfilosofie zijn voor alle Wereldwinkels gelijk.

lees Meer

Actueel beleidsplan

Stichting Wereldwinkel  Epe bestrijdt armoede door eerlijke handel. Ze biedt producenten uit arme gebieden in de wereld een afzetmarkt, zodat zij onder goede omstandigheden kunnen werken en kunnen investeren in de toekomst van hun bedrijf en hun familie. Samen met honderden andere fairtrade winkels vergroten ze de kansen voor onze producenten door fairtrade in Nederland te laten groeien.
Wereldwinkel Epe vergroot de kansen voor producenten en onderneemt daarvoor de volgende activiteiten:
- verkoop en promotie van fairtrade cadeaus
- het bevorderen van fairtrade buiten de Wereldwinkel, d.m.v. acties en campagnes
- bijdragen aan het versterken van de fairtrade handelsketen door samenwerking met andere winkels.

financiering

De inkomsten worden verkregen door de marge op de verkopen van artikelen in de Wereldwinkel.

Beheer van het vermogen

Het vermogen wordt beheerd door het bestuur van de Wereldwinkel zoals omschreven in de statuten van de Stichting Wereldwinkel Epe, van 10 maart 1989 te Epe. 

besteding van het vermogen

Het vermogen wordt besteed aan de reserve voor de Wereldwinkel, en aan schenkingen voor organisaties met gelijke doelstellingen.

bestuur

Voorzitter: drs. Paul Postma
Penningmeester: Henk Koops
Secretaris: Hanneke Lange
Leden: Marianne Heij, Marianne van den Bos

beloningsbeleid

Wereldwinkel Epe heeft geen personeel in dienst maar werkt met vrijwilligers. 

jaarverslag

Als u hier klikt vindt u het jaarverslag over 2023
Als u hier klikt vindt u de balans over 2023
Als u hier klikt vindt u de winst- en verliesrekening 2023