Internationale vrouwendag 8 maart

Ruim een eeuw geleden is deze dag ontstaan doordat vrouwen in New York aandacht vroegen voor de ongelijkheid. Dit ging om onder andere om een beter loon, betere werkomstandigheden en ook om stemrecht. Heden ten dage zijn al veel dingen veranderd, maar nog steeds zijn er verschillen die aandacht behoeven. Bijv. het aantal vrouwelijke CEO’s of de beloning van vrouwen die nog vaak minder is dan van mannen.