Wat is fairtrade

Fairtrade is eerlijke handel met respect voor mens en milieu. Veel van de mensen die de producten maken die Wereldwinkels verkopen zijn arm en maken vaak ook weinig kans op ontwikkeling. Zonder Fairtrade hebben zij minder of geen kansen op de westerse exportmarkt. Honderden Wereldwinkels verkopen de mooiste wereldcadeaus, die zijn gemaakt volgens eeuwenoude tradities, met een hedendaags tintje. Elk product is met zorg en volgens eerlijke handelscriteria ingekocht. Door de handel met Wereldwinkels verdienen de makers van deze cadeaus een geregeld inkomen. En krijgen zij ondersteuning bij het ontwikkelen van hun bedrijf. Wereldwinkels laten hiermee zien dat armoede bestreden kan worden met een blik op de toekomst.

Eerlijk is eerlijk

Bij Fairtrade gaan erkende leveranciers van de Wereldwinkel langdurige handelsrelaties aan met de producenten in ontwikkelingslanden. Daardoor kunnen producenten beter investeren in hun eigen toekomst. Fairtrade betekent ook een eerlijke prijs voor een eerlijk product. De makers krijgen hierdoor de ruimte om zich op eigen kracht verder te ontwikkelen. Door het kopen van een Fairtrade cadeau in de Wereldwinkel kun je het leven van producenten in ontwikkelingslanden veranderen. In internationaal verband zijn in 2001 criteria opgesteld om Fairtrade te kunnen toetsen op betrouwbaarheid en kwaliteit, namelijk: respect voor mens en milieu, een duurzame handelsrelatie, ondersteuning van producentenorganisaties en transparantie van de handelsketen. In de praktijk betekent dit dat er bij Fairtrade geen sprake is van kinderarbeid, er goede en veilige arbeidsomstandigheden zijn en dat de arbeiders een leefbaar loon krijgen.

Historie

Op de UNCTAD conferentie in New Delhi, 1968, vroegen de derde wereldlanden om hun producten een vrijere toegang te geven tot de Westerse markt. Ze kregen nul op rekest. De journalist Dirk Scherpenzeel riep na afloop op om ‘Derde Wereldwinkels’ te beginnen om toch iets te doen. Op 1 april 1969 opende de eerste Wereldwinkel in Breukelen. Het doel was de wereldhandel te veranderen door de afzet van producenten in de derde wereld te vergroten, voorlichting aan het publiek te geven en politieke campagnes te voeren. Er kwamen meer Wereldwinkels en de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels werd opgericht. In de jaren ’70 voerden de winkels veel actie. Van ‘Suriname vrij nu’ naast de boycotcampagne van Angolakoffie. Het eigenlijke werk kreeg nauwelijks aandacht: het verkopen van producten. In de jaren ’80 professionaliseerde de verkoop. Nu werken de Wereldwinkels met een winkelconcept zoals dat in de retail gebruikelijk is.

Fairtrade keurmerk

In Nederland zijn 2 organisaties betrokken bij de certificering van Fairtrade producten. De eerste is Fairtrade International, in Nederland Fairtrade Nederland, en wordt vertegenwoordigd door de stichting Max Havelaar die ooit begonnen is met Fairtrade koffie. Deze organisatie is voornamelijk actief in de food sector.

WTFO

De andere organisatie is WTFO, die zich veelal richt op non-food producten. Met medewerking van lokale organisaties zoals de Wereldwinkel worden producenten gecertificeerd op basis van 10 hoofd criteria. In Nederland zijn ongeveer 15 importeurs gecertificeerd of hebben dat aangevraagd. 

WTFO